Výroba

Výrobu rozdeľujeme na výrobu dreveníc a zrubov.

Charakteristika drevenice:

Je to drevená stavba postavená z hranolov so strechou sklonu 45°a viac s valbami na prednej a zadnej časti. Rohy stavby sa čapujú rybínovým spojom. Okná sú malých rozmerov, vačšinou sa jedná o jednoduché stavby obdĺžnikového tvaru. Zachovávajú pôvodnú architerkúru našich dedín.

Charakteristika zrubu:

Je to drevená stavba postavená z hranolov so strechou 45°a menej bez valby, alebo s valbou, ktorá je skrytá pod hlavnou strechou. Rohy stavby sa čapujú na vonkajší zámok a hranoly prečnievajú cez roh. V novodobejšom ponímaní sa používajú vačšie okná, balkónové dvere,balkóny, zložitejšie tvary pôdorysu a strechy. V minulosti sa u nás stavali aj z guľatiny, vačšinou hospodárske budovy a senníky.

Zloženie obvodovej steny:

Stena je vyhotovená ako otvorene difúzna s tepelným odporom R3,9 -4,9

Zloženie krovu:

Krov hrúbky 350-400 mm s parozábranou a s tepelným odporom R 9,2- 10,4

Výrobný proces má niekoľko fáz: