Postup pri výbere zrubu

1. Orientačná cena zrubu

Orientačnú cenu je možné vypočítať z úžitkovej plochy zrubu. Pre skelet je podľa zložitosti cena od 380 - 510 Eur/m2 , hrubá stavba od 590 – 720 Eur /m2 a stavba na kľúč od 850 Eur /m2 úžitkovej plochy. Zároveň Vám môžeme bezplatne orientačne naceniť stavbu podľa zaslaného pôdorysu a pohľadov.

2. Presná cena zrubu

Presnú cenu vypočítame na základe architektonickej štúdie, ktorá je spoplatnená. Štúdiu vytvorí architekt na základe Vašich požiadaviek a konkrétnej situácii na pozemku. Štúdia je po podpise zmluvy o dielo spracovaná do projektovej dokumentácie, ktorá Vám zároveň slúži ako podklad pre vybavenie stavebného povolenia.

3. Dodacie lehoty zrubov

Výroba skeletovej konštrukcie vrátane prípravy drevnej hmoty trvá približne 2 mesiace. Dodacia lehota na skelet je približne 4 mesiace od podpisu zmluvy o dielo, práce na hrubej stavbe trvajú 5 mesiacov v závislosti od materiálu a požadovaných prác na stavbe, stavba na kľúč trvá cca 8 mesiacov.

4. Vzhľadové možnosti zrubov

Zruby vystavené v ponuke majú za úlohu ukázať variabilitu a stavebné možnosti zrubov. Môžete si vybrať konkrétny typ zrubu z ponuky. Ponuku budeme neustále rozširovať. Všetky zruby sú spracované v 3D a môžete nimi, kvôli vačšej predstavivosti otáčať. Do konkrétnych zrubov môžeme dopĺňať terasy, vstupy, vykiere a prestrešenie terás. Ak ste si nevybrali, môžeme podľa Vašich predstáv spolu s architektom vytvoriť nový zrub.

5. Tepelnoiolačné vlastnosti zrubov

Zruby vyrábame z hranolov hrúbky 200 – 280 mm. Aby bola stavba kvalitne zaizolovaná je potrebná z vnútornej strany tvrdená izolácia hrúbky minimálne 100 mm. Následne do interiéru môžeme dať drevený obklad, takej šírky, aby vyzeral ako vonkajší hranol. Alebo môžeme interiér nastierkovať, aby zrub vyzeral ako chalupa. Strechy štandardne vyrábame v hrúbkach 350-450 mm na úrovni pasívneho domu.

6. Životnosť zrubov

Životnosť zrubov ako aj všetkých stavieb závisí hlavne od strechy a životnosť sa pohybuje 150 až 200 rokov. Drevo pokiaľ je v suchu vydrží aj 300 rokov.

7. Záruka

Na nosnú konštrukciu Vám poskytujeme záruku 30 rokov a na celú stavbu je záruka 3 roky.