Úvod

Spoločnosť Vector company s.r.o. realizuje svoju činnosť v oblasti:

Prednostne so zameriavame na oblasť kompletných konštrukčných systémov zrubových stavieb z masívu a subdodávok k týmto stavbám. Ďalej konzultačnej, výrobnej a a realizačnej činnosťi. Stavby realizujeme s rôznym stupňom rozostavanosti dojednaného s klientom.

Koncepcia

Spoločnosť je vyprofilovaná ako špecializovaná výrobná spoločnosť, s výrobou nesériového charakteru v širokej ponuke výrobkov na báze dreva, s uplatňovaním tradičných a moderných technologických postupov a stavebných materiálov pri výstavbe. Zdokonaľovaním technologického a technického vývoja zapracovaného do výroby v prospech zvyšovania kvality a štandardu výrobkov spoločnosti uspokojujeme požiadavky a individuálne predstavy klientov.

Aspekty

Spoločnosť garantuje klientom profesionalitu, exkluzivitu výrobkov a služieb spoločnosti s individuálnym prístupom ku klientom a s individuálnym prevedením sortimentu výrobkov v súlade s renomé, ktoré spoločnosť dosiahla.

História

Spoločnosť podniká v segmente stavebnej výroby od roku 2004. Po komplexnej analýze, predchádzajúcej činnosti výroby drevených šindľov/od r.1987/ a z požiadaviek trhu po ekologickom bývaní vyplynulo rozhodnutie rozšíriť činnosť spoločnosti aj o stavebnú výrobu krovov, dreveníc a zrubov. Realizácie našich stavieb po celom Slovensku dokazujú, že rozhodnutie rozšíriť podnikanie v tomto smere bolo správne.

Ekológia

Stratégia spoločnosti vychádza z princípov ekologickej architektúry, ekologickej výstavby, z požiadaviek ekologického bývania a environmentálnej kompatibility.